Language:   

Format Laporan Setelah Mengikuti Kursus:

Format lapOran (setelah menghadhiri kursus)

Format Lapuran adalah fleksible mengikut inovatif individu.
Walaubagaimanapun ianya haruslah mengandungi informasi mengikut subjek berkaitan;
Nama Pegawai:
Tajuk Kursus / latihan / Seminar diikuti:
Penganjur dan Tarikh:
Latarbelakang Kursus;
Objektif Kursus:
Kandungan Kursus (apa yang diajar):
Cadangan maklumat yang boleh digunapakai oleh ALK / Koperasi Green:
Kesimpulan / Penutup

  • (Lapuran haruslah dihantar dalam jangkamasa selewat-lewatnya 2 bulan selepas mengikuti kursus)

 

Muat turun borang permohonan kursus dan seminar

 

Borang Kursus